Welkom bij Ontplooi

Ontplooi verzorgd ondersteuning op diverse aandachtsgebieden, zoals:

 • Cursussen en opleidingen gericht op de gezondheidszorg
 • Klinische lessen en deskundigheidsbevordering voor zorgprofessionals
 • Vaatdiagnostiek op locatie (enkel/teen-arm index metingen)
 • Verpleegkundige zorg en begeleiding van patiënten en hun familie

Jacobine Melis aan het woord

Eigenaar Ontplooi, docent/trainer en verpleegkundig zzp’er

Fijn dat u mijn website bezoekt! De kans dat u hier ‘per ongeluk’ bent beland, lijkt me nogal klein. Wellicht hebben we eerder kennis gemaakt of gaat dit nog gebeuren, in ieder geval bent u bij Ontplooi welkom! Dit bedrijf is vanuit passie en veelzijdigheid ontstaan.

Groeien, ontwikkelen oftewel ontplooien is een dynamisch gebeuren. Tot voor kort kon ik me vooral erg goed vinden in de tekst “Stilstand is achteruitgang”. Omschrijf het zoals u wilt, maar er was weinig tot geen stilstand. Met uitzondering van de momenten dat ik sliep. Ik geloof dat we in staat zijn om zelfstandig te ontwikkelen, maar ook dat het leven ons ontplooit. Soms worden de kreukels strak gestreken en die strijkbout is echt niet altijd comfortabel. Toch mag het resultaat er zijn! U mag er zijn en ik mag er zijn.

Door de tijd heen heb ik mogen ervaren dat ontplooiing ook voortkomt uit rust nemen en het allemaal even bekijken. Van dichtbij of vanaf een afstand. Dit levert verrassende inzichten op en de uiteindelijke kwaliteit wordt beter! Echt! Ik voel me bevoorrecht om te mogen doen wat ik leuk vind. Ontplooit u met me mee?

Jacobine Melis

Eigenaar

Heeft u ons aanbod voor 2023 al bekeken?

O.a. Wondzorg, Compressietherapie en Enkel/Teen Arm Index

Algemeen

Ontplooi streeft ten alle tijden naar het hebben van tevreden klanten en samenwerkingspartners. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn dan kunt u dit uiteraard altijd kenbaar maken.

Wij willen graag eerst mondeling in gesprek met de klager om tot overeenstemming en een oplossing te komen. Gelukkig is het nog nooit nodig geweest, maar mochten we er onderling niet uitkomen dan zal er een formele klachtenprocedure starten.

Ontplooi neemt  alle klachten serieus en zal haar uiterste best doen om deze op te lossen. Daarnaast vinden wij, dat wij kunnen leren van een klacht en gaan we met de klacht aan de slag om onze diensten nog beter te maken.

 

Definities

Klacht:
Iedere melding van een klant, opdrachtgever of deelnemer, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan. Het is geen snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan duidelijk is, dat dit aandacht verdient in de organisatie.

 

Klager:
De klant, opdrachtgever of deelnemer die een klacht schriftelijk indient bij Ontplooi.

 

Indienen klacht

Een klacht dient u schriftelijk in te dienen met daarin de volgende punten:

 1. Dagtekening
 2. Naam/adres/telefoonnummer/e-mailadres klager
 3. Gegevens Ontplooi
 4. Datum en plaats waar klacht plaatsvond
 5. Duidelijke omschrijving en reden van de klacht
 6. Handtekening klager

 

Procedure:

 1. Een klacht door een klant, opdrachtgever of deelnemer dient binnen 3 maanden ingediend te worden.
 2. Een klacht nemen we serieus en binnen 5 werkdagen ontvangt u van uw schriftelijke klacht een ontvangstbevestiging.
 3. In de ontvangstbevestiging wordt u geïnformeerd over de verdere procedure.
 4. De klacht kan worden beschreven in een e-mail.
 5. Ons streven is de klacht binnen 2 weken af te handelen.
 6. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 7. Ontplooi kan eventueel vragen om extra informatie
 8. Indien een klacht niet binnen bovenstaande termijn kan worden behandeld wordt de klager tijdig geïnformeerd met een verdere indicatie van de afhandeling.
 9. Indien Ontplooi accepteert dat de klacht gegrond is, zal Ontplooi alsnog de werkzaamheden verrichten zoals overeengekomen. Tenzij dit inmiddels voor de klant, opdrachtgever of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant, opdrachtgever of deelnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 10. Indien de klant, opdrachtgever of deelnemer het niet eens is met de afwikkeling kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke derde. De conclusie van deze onafhankelijke derde is bindend.
 11. De onafhankelijke derde is de branchevereniging: Solopartners. Zie ook:  www.solopartners.nl
 12. De uitslag van het onafhankelijk onderzoek volgt binnen 4 weken en is bindend voor Ontplooi. Ontplooi zal de uitspraak van de onafhankelijke derde opvolgen.

Klachtendossiers worden door Ontplooi 5 jaar lang bewaard.

Klachten kunnen worden gestuurd naar info@ontplooi.nl of per aangetekende brief:
Ontplooi
t.a.v. A.J. Melis en/of K.W. de Hoop
Februaristraat 16
1335 AR Almere