Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)

Hart- en vaatziekten, we horen en lezen er geregeld over. En dat is goed, want sommige aandoeningen zijn niet zichtbaar en/of voelbaar aanwezig. Iedereen kan zich voorstellen dat een vernauwing of een verstopping van een slagader ernstige gevolgen kan hebben.

Maar helaas weten maar weinig mensen hoe vaak deze aandoening zich voordoet. Uit onderzoek is gebleken dat bij maar liefst 1 op de 6 mensen van >55 jaar in meer of mindere mate sprake is van PAV. Hoe tegenstrijdig dit ook klinkt, 70% van deze groep heeft helemaal geen klachten, totdat er bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte optreedt.

Gefäßverengung
Ontplooi_kennisdelen

Enkel/Teen-Arm Indexmeting (EAI of TAI)

Er zijn diverse diagnostische methoden om PAV te kunnen opsporen. De snelste en eenvoudigste manier is toch wel de enkel/teen-arm indexmeting. Wij vinden dat deze diagnostiek veel vaker en eerder uitgevoerd dient te worden dan in Nederland nu het geval is.

Heeft het met onwetendheid of nalatigheid te maken? Die vraag kunnen degenen beantwoorden die dit onderzoek nu niet uitvoeren, maar waar het wel nodig is. Ontplooi zet zich heel graag in tegen de aanwezige onwetendheid. Dit heeft zowel betrekking op de frequentie van de aandoening als de mogelijke wijze waarbij PAV kan worden vastgesteld. Wij geloven dat door vroegtijdige signalering ernstige complicaties zoals infarcten en amputaties in veel gevallen voorkomen kunnen worden.

Wij verrichten voor u de EA/TAI-meting

Vindt u net als wij deze diagnostiek ook belangrijk, maar besteedt u uw tijd liever aan andere dingen? Laat Ontplooi dan bij u op uw locatie de EAI/TAI-meting verrichten. Dit kan meestal zelfs kosteloos!

 • Wilt u dat wij tijdens een specifiek spreekuur aanwezig zijn?
 • Of stuurt u ons liever op huisbezoek?

In beide gevallen stellen wij voor u een rapportage met onze bevindingen op. De diagnose laten we overigens aan de specialist over. Voor de patiënt valt deze vorm van diagnostiek onder de vergoede zorg. De huisarts kan dit onderzoek uiteraard ook declareren.

Figurants.
Examen d'une échographie doppler d'artères.

Ontplooi deelt graag kennis

Wij willen onze kennis en ervaring graag delen. Dit kan zowel op theoretische als praktische wijze.

 • Heeft u behoefte aan een scholing of klinische les over vaatlijden?
 • Wilt u misschien weten hoe u veneuze van arteriële insufficiëntie kunt onderscheiden?
 • Of heeft u juist behoefte aan praktische ondersteuning?

Dan kunnen we u aanleren hoe u een enkel/teen-arm index uitvoert. We richten ons met name op de eerste lijn binnen de gezondheidszorg, dus wij trainen hen die vervolgens doorverwijzen naar het ziekenhuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • huisartsen
 • praktijkondersteuners
 • doktersassistenten
 • (wond)verpleegkundigen
 • podotherapeuten
 • (oedeem)fysiotherapeuten
 • huidtherapeuten

Een scholing kan wel zowel in ons opleidingscentrum in Almere als in-company plaatsvinden.

Ontplooi gebruikt geavanceerde apparatuur

Het is belangrijk dat dit onderzoek nauwkeurig wordt verricht. Hiervoor is de juiste apparatuur nodig. Bij een patiënt met diabetes, is de uitslag van een EAI mogelijk vals-negatief en daardoor niet betrouwbaar. Dan verrichten we bij voorkeur een teendrukmeting of een Teen-Arm Index (TAI), waarvoor we specifieke apparatuur gebruiken. Het kan zijn dat we kiezen voor doppler-apparatuur om de pulsaties te kunnen horen en mono- bi- en trifasische signalen van elkaar te onderscheiden. Vaak volstaat een meting met een volledig geautomatiseerd systeem. Deze meting duurt maar 3 minuten.

Afhankelijk van de situatie kiezen we voor de juiste apparatuur. De verschillende apparaten hebben we altijd bij ons. Voor advies over deze apparatuur kunt u ook bij ons terecht, want we helpen u graag. Dit kan zelfs kostenloos!

foto apparatuur - EAI TAI